Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 04 năm 2014


Tin mới

Hội nghị đánh giá và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng

Hội nghị đánh giá và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng ngày 23/4/2014 Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị đánh giá và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) dưới sự chủ trì của Tiến sĩ Phạm Văn Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Xem thêm

Văn bản mới

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Nguồn tin từ đơn vị

Thông tin đơn vị

    Giới thiệu

    Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 12/7/1989 và quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 11/11/2013. Xem thêm